Home

Latest from the Blog

31.03.2020. УТОРАК

31.03.2020.   УТОРАК СВЕТ ОКО НАС :  Научили смо о животињама  – утврђивање Да би поновили већ научено, потребно је урадити задатке из радне свеске на срранама 64.,65. ,66. и 67. СРПСКИ ЈЕЗИК :  Потврдни и одрични облик глагола  -обрада У…

30.03.2020. ПОНЕДЕЉАК

30.03.2020.  ПОНЕДЕЉАК СРПСКИ ЈЕЗИК: Прошло, садашње и будуће време  -утврђивање У својим свескама записати следеће: ПРОШЛО ВРЕМЕ                              САДАШЊЕ ВРЕМЕ                        БУДУЋЕ ВРЕМЕ Маја је певала.                                 Маја пева.                                      Маја ће певати. ( јуче,прекјуче )                                (данас, сада, управо)                   ( сутра, прекосутра ) У…

27.03.2020. ПЕТАК

ПЛАН ЗА ПЕТАК , 27.03.2020. СРПСКИ ЈЕЗИК: Препричавање басне ,,Коњ и магаре“ (читанка страна 50.) –утврђивање ДОМАЋИ: Препричати у својим свескама басну ,,Коњ и магаре“ (ово послати до понедељка). МАТЕМАТИКА:Дељење бројевима  3, 4, 6 и 7  -утврђивање ДОМАЋИ: У радном…

Get new content delivered directly to your inbox.