19.03.2020.

19.03.2020.            

MATEMATIKA:      Oбновили смо решавање текстуалних задатака са сабирањем, одузимањем, множењем и дељењем.                                 Ученици у својим свескама ће записати следеће:(слика-1).                                                  

Слика 1.
Домаћи задатак
Слика 3

СРПСКИ  ЈЕЗИК :   У својим свескама написати следеће:(слика 3)    СВЕТ ОКО НАС:  Живимо здраво –   Нацртати у свесци неколико здравих намирница које користите у свакодневној исхрани.   ПРОЈЕКТНА  НАСТАВА: -Друштвене игре некад и сад –  Са својим укућанима играјте друштвену игру коју смо правили прошлог часа.