27.03.2020. ПЕТАК

ПЛАН ЗА ПЕТАК , 27.03.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК: Препричавање басне ,,Коњ и магаре“ (читанка страна 50.) –утврђивање

ДОМАЋИ: Препричати у својим свескама басну ,,Коњ и магаре“ (ово послати до понедељка).

МАТЕМАТИКА:Дељење бројевима  3, 4, 6 и 7  -утврђивање

ДОМАЋИ: У радном листу урадити 59. и 60. страну.(ово послати до понедељка).