31.03.2020. УТОРАК

31.03.2020.   УТОРАК

СВЕТ ОКО НАС :  Научили смо о животињама  – утврђивање

Да би поновили већ научено, потребно је урадити задатке из радне свеске на срранама 64.,65. ,66. и 67.

СРПСКИ ЈЕЗИК :  Потврдни и одрични облик глагола  -обрада

У својим свескама записати следеће:

                                        Потврдни и одрични облик глагола

  ДА                      Јелена пише.                       ПОТВРДНА РЕЧЕНИЦА

                         ПОТВРДНИ ОБЛИК

 НЕ                       Јелена не пише.                  ОДРИЧНА РЕЧЕНИЦА

                          ОДРИЧНИ ОБЛИК

Писање речи НЕ уз глаголе :

а) спојено –  нећу , немој , немам

б) одвојено – не желим ,не волим , не схватам

Следећи линк ће ти помоћи да још боње схватиш све ово и да се мало забавиш :

https://www.eucionica.rs/lesson/view/6183475625852928/next/~courses~5823871384027136

МАТЕМАТИКА: Број 1 као делилац и 0 као дељеник – обрада

У својим свескама записујете :

                        Број 1 као делилац и 0 као дељеник

Таблица дељења бројем 1:

1:1=1

2:1=2                       Када је делилац број 1 , количник је увек једнак дељенику.То правило

3:1=3                       важи за све бројеве.

4:1=4                       85:1=85  ;   100:1=100 ;   68:1=68 ;  54:1=54

5:1=5

6:1=6

7:1=7

8:1=8

9:1=9

10:1=10 

Таблица дељења бројем 0 :

0:1=0

0:2=0                    Када је дељеник 0 ,а делилац било који број различит од 0 ,количник је увек 0.

0:3=0                    0 може бити само дељеник, никако као делилац.

0:4=0               

0:5=0                                           6:0= НЕ МОЖЕ

0:6=0

0:7=0

0:8=0

0:9=0

0:10=0

МУЗИЧКО:  Кукавица В.Томерлин  -обрада

У својим свескама написати песму Кукавица и послушати је неколико пута.На следећем линку се налази текст песме и мелодија. ( на страни 6. текст ,а лево од текста кликни на зелену ноту да је чујеш : https://www.eucionica.rs/lesson/view/5909422396669952/next/~courses~6615165219897344

ДОПУНСКА НАСТАВА (СРПСКИ ЈЕЗИК ) :

Сви ученици су у обавези да прате садржај часа на РТС2.